मिति २०७२।११।०३ गते साेमबार मनमाेहन मेमाेिरयल पाेलिटेक्निकमा स्थानिय विदा दिइएकाले सबै कक्षा तथा प्रशासनिक कार्य विदा रहने सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।