मिति २०७२।११।०३ गते साेमबार मनमाेहन मेमाेिरयल पाेलिटेक्निकमा स्थानिय विदा दिइएकाले सबै कक्षा तथा प्रशासनिक कार्य विदा रहने सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

Contact Us

Manmohan Memorial Polytechnic
Budhiganga-4, Morang
Province-1, Nepal
Phone: +977 21 622058, +977 21 420876
Email: info@mmp.edu.np
mmp.edu.np@gmail.com

direction-to-mmp 

Contact Office

Manmohan Memorial Foundation
Sanepa, Latitpur- 02, Nepal
P.O.B. 24870, Kathmandu
Phone: +977 1 5544669
Fax: +977 1 5526313