मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निक
बुढीगंगा–४, मोरङ

बिषयः सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित मितिः २०७५-०४-३०

2075-04-30

यस पोलिटेक्निकलाई आ.ब. २०७५/०७६ मा आवश्यक पर्ने निम्नानुसारको बिभिन्न मालसामान, पाटपुर्जा तथा सेवा प्रदान गर्न गराउन इच्छुक इजाजत प्राप्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाहरु बाट सार्बजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १८ अनुसार छुट्टाछुट्टै सूची दर्ताको लागी यो १५ दिने सूचना प्रकाशित गरीएको छ ।

आवश्यक सामान, वस्तु तथा सेवाहरुको बिवरणः

१) स्टेशनरी, मसलन्द कार्यालय सञ्चालनका सामानहरु तथा छपाई सम्बन्धि कार्यहरु
२) इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, मेकानिकल, सिभिल, फिजिक्स, केमेस्ट्री ल्याब र प्लम्बिङ्ग सँग सम्बन्धित सामान, उपकरण तथा केमिकलहरु सप्लाई तथा मर्मत संभारका कार्यहरु ।
३) कम्प्युटर, ल्यापटप, मल्टीमिडिया, फोटोकपी, प्रिन्टर, फ्याक्स, युपिएस, सोलार, जेनेरेटर, ईनभर्टर, ब्याट्रि, डिजिटल क्यामरा, सिसिटिभी, रेफ्रिजेरेटर, कुलर सँग सम्बन्धि सामानहरु सप्लाई तथा मर्मत कार्यहरु ।
४) फर्निचर, फर्निसिङ्ग सप्लाई तथा मर्मत सम्बन्धि कार्यहरु ।
५) परामर्श सेवा, हवाई सेवा तथा अन्य सेवा सम्बन्धि कार्यहरु ।
६) बिज्ञापन, सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण सम्बन्धि कार्यहरु ।
७) सवारी साधन (कार, बस, मोटरसाईकल) का पाटपुर्जा सप्लाई तथा मर्मत कार्य तथा सवारी साधन भाडा उपलव्ध गराउने कार्यहरु ।
८) भौतिक पुुर्वाधार, मर्मत सम्भार तथा रङ्गरोगन सम्बन्धि कार्यहरु ।
९) इन्टरनेट सेवा, वेबसाईट सेवा, सफ्टवेयर सेवा सम्बन्धि बिबिध कार्यहरु ।

दरखास्त साथ पेश गर्न पर्ने कागजातहरुः
१) सूचि दर्ताको लागी निवेदन ।
२) फर्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलीपी ।
३) स्थाई लेखा नम्बर वा अस्थाई लेखा नम्बर दर्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलीपी ।
४) आ.ब. २०७३/०७४ को कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलीपी ।

थप जानकारीः
१) २०७५ भाद्र १३ गते भित्र रितपुर्वकको सूची दर्ता गराइसक्नु पर्ने छ ।
२) छुट्टाछुट्ट्रै कामकालागी छुट्टाछुट्ट्रै दरखास्त पेश गर्नु पर्नु छ ।
३) रीत नपुगी र म्याद नाघी प्राप्त भएको दरखास्तलाई मान्यता दिइने छैन ।
४) प्राप्त दरखास्त स्वीकृत गर्ने अधिकार यस पोलिटेक्निकमा रहने छ ।
५) थप जानकारीको लागी सम्पर्क नं. ०२१–६२२०५८, ९८४२०४६१६६, ९८४२२६५४९७